W dniu 29 stycznia br. w Domu Ludowym w Wolicy odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków oraz przyjaciół i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu jasielskiego. Organizatorami i gospodarzami spotkania byli: Alicja Zając Senator RP, Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Adam Pawluś Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle.

Wśród gości znaleźli się m.in.: ks. prałat dr Marian Putyra, ks. prałat Franciszek Motyka, ks. prałat Gerard Stanula, O. Artur Zajchowski, Andrzej Paniw Podkarpacki Sekretarz Wojewódzki PiS, który reprezentował również Ministra Marka Kuchcińskiego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP – Pełnomocnik PiS Okręgu 57, Maria Kurowska Poseł na Sejm RP, Adam Śnieżek Poseł na Sejm RP, Grzegorz Nieradka Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Zając Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Cecuła Wicestarosta Sanocki, Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna, Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, przedstawiciele Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”, pełnomocnicy i członkowie gminnych struktur PiS powiatu jasielskiego oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.

 

Parlamentarzyści w swoich przemówieniach podkreślili wagę tegorocznych wyborów parlamentarnych i apelowali o szczególne zaangażowanie w kampanię wyborczą i ochronę wyborów. Przytoczono niedawną wypowiedź Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że w razie kolejnej przegranej opozycja „zrobi wszystko, aby zbudować atmosferę tego, że wybory nie zostały przeprowadzone w sposób uczciwy i później krzyczeć o tym w Unii Europejskiej”. 
PiS ma się temu przeciwstawić temu tworząc Korpus Ochrony Wyborów, który powinien liczyć ok. 60 - 70 tysięcy osób. Trwają prace nad zmianą Kodeksu wyborczego, chodzi m.in. o diety i dni wolne dla mężów zaufania, tworzenie nowych obwodów wyborczych, bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób powyżej 60 roku życia i niepełnosprawnych oraz zniesienie podziału na podwójne komisje. Wszystko po to, aby przebieg wyborów w tym zwłaszcza liczenie głosów były jak najbardziej transparentne.

Alicja Zając Senator RP odczytała życzenia noworoczne przesłane przez Ewę Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca przedstawił politykę UE w najważniejszych dla Polski obszarach oraz wynikające z niej szanse i zagrożenia, natomiast Starosta Jasielski a zarazem Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle Adam Pawluś w swoim wystąpieniu przybliżył najważniejsze inwestycje w powiecie jasielskim, które udaje się realizować m.in. dzięki bardzo dobrej współpracy i wsparciu parlamentarzystów oraz samorządowców na każdym szczeblu władzy zarówno gminnej, powiatowej, wojewódzkiej jak i rządowej.

Spotkanie przebiegło w ciepłej, przyjaznej atmosferze, towarzyszyło mu również odśpiewanie polskich, tradycyjnych kolęd.

 

Ewa Draus życzenia PiS