Jan MuzykaBiografia

Jan Muzyka, urodzony w 1960 roku w Umieszczu, żonaty, ojciec dorosłego syna.

Absolwent Liceum Zawodowego w Jaśle w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych. W latach 1976 - 1984 reprezentant Polski w kolarstwie szosowym. Po zakończeniu kariery sportowej prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie transportu towarowego.
Od 2002 roku pracownik Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle.
Mandat radnego Rady Powiatu w Jaśle sprawuje nieprzerwanie od II kadencji. W latach w 2006 - 2010 oraz od 2016 po dzień dzisiejszy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.
 2. Poprawę jakości i dostępności lecznictwa publicznego.
 3. Działania na rzecz budowy i modernizacji sieci infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. Działania na rzecz propagowania oraz rozwoju kultury i sportu. 

Józef RosółBiografia

Józef Rosół, urodzony w 1963 roku w Gliniku Polskim, gdzie zamieszkuje z rodziną.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, przedsiębiorca - od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Członek i Pełnomocnik PiS w Gminie Tarnowiec, radny Rady Powiatu w Jaśle w kadencji 2014 - 2018 r. z listy PiS.

Program wyborczy:

Jestem człowiekiem rozsądnego kompromisu, wyczulonym na dobro Mieszkańców i dobro publiczne. Jako przedsiębiorcy szczególnie zależy mi na jak najbardziej efektywnym wykorzystywaniu publicznych pieniędzy.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę jakości służby zdrowia poprzez dalszą rozbudowę i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 2. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.
 3. Wspieranie inicjatyw rozwojowych w obszarze kultury i sportu. 
 4. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 5. Działania na rzecz poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym promowanie możliwości pozyskiwania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (również ze środków Unii Europejskiej).

Ewa RóżyckaBiografia

Ewa Różycka, urodzona w 1957 roku w Bieczu.

Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle, długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, członek PiS.

Program wyborczy:

Jestem osobą empatyczną, dostrzegam problemy i potrzeby zwykłych ludzi. W swojej działalności kieruję się wartościami patriotycznymi i chrześcijańskimi. Jako radna, na pierwszym miejscu będę stawiać dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Propagowanie sprzedaży bezpośredniej od rolników.
 2. Promocję żywności ekologicznej.
 3. Opracowanie i wdrożenie Programu aktywizacji i wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 4. Pomoc w stworzeniu trwałych powiązań między rolnikami a przetwórstwem (kontraktacje).
 5. Podjęcie działań na rzecz wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii
  w gospodarstwach domowych i rolnych oraz ochrony środowiska.
 6. Poprawę infrastruktury komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.

Grzegorz PersBiografia

Grzegorz Pers, urodzony w 1967 roku w Jaśle.

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.  Kierownik Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, skuteczny menedżer służby zdrowia. Radny i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu    w Jaśle. W roku 2006 dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Obecnie przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Radzie Społecznej Szpitala. Członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Działacz Samorządu Lekarskiego, delegat na Zjazd Krajowy Izb Lekarskich. W latach 2009 - 2013 członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Skutecznie przeprowadził restrukturyzację SPG ZOZ w Nowym Żmigrodzie, utworzył poradnie rehabilitacyjną i ginekologiczną. Zorganizował opiekę całodobową dla gmin Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec i Osiek Jasielski. Utworzył stację Zespołu Karetki typu R przy Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Prezes klubu sportowego „Tempo” Nienaszów (w 2018 roku awans do klasy Okręgowej). Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną.

Program wyborczy - kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Utworzenie lądowiska dla śmigłowców.
 2. Budowę pawilonu dla Oddziału Psychiatrii oraz powołanie nowych oddziałów: Urologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Okulistyki, Kardiologii.
 3. Utrzymanie kontraktu na świąteczną i nocną opiekę całodobową w Nowym Żmigrodzie, rozbudowę działu rehabilitacji, utworzenie poradni specjalistycznych przy Ośrodku Zdrowia.
 4. Remont, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 5. Opracowanie projektu budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu.
 6. Utworzenie nowoczesnej bazy sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego - budowa hal sportowych w Tarnowcu i Krempnej, boisk wielofunkcyjnych oraz strzelnicy sportowej.
 7. Budowa biegowych tras narciarskich oraz ścieżek rowerowych.
 8. Budowa wyciągu narciarskiego w Brzezowej.
 9. Rozwój bazy turystycznej w Gminie Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec mając na uwadze walory krajobrazowe i produkty regionalne tych miejscowości.
 10. Utworzenia parku linowego na terenach przy zalewie w Krempnej. 
 11. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Jasielskiego.

Lat 54, miejsce zamieszkania: Kotań

Cecylia Piwowar NadymusBiografia

Cecylia Piwowar - Nadymus, urodzona w 1963 roku w Nowym Żmigrodzie, mężatka, matka trójki dorosłych dzieci.

Nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Posiada 33 - letni staż pracy jako nauczycielka, natomiast od 1997 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach.

Prowadzi działalność społeczną, jest współorganizatorką wielu inicjatyw i akcji społecznych.

Program wyborczy:

Dla mnie liczy się dobro każdego człowieka, bez względu na wiek, pozycję społeczną, zawodową czy materialną. ,,Każdy człowiek jest ważny” – to moje hasło wyborcze. Wiele udało mi się osiągnąć na stanowisku dyrektora szkoły dzięki osobistemu zaangażowaniu, współpracy          z organem prowadzącym, różnymi instytucjami i organizacjami oraz wsparciu życzliwych ludzi. Chcę wykorzystać swoje predyspozycje, umiejętności i posiadaną wiedzę jako radna Rady Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Rozwój szkolnictwa branżowego - rozszerzenie oferty edukacyjnej młodzieży, dostosowanej do potrzeb rynku.
 2. Rozwój doradztwa zawodowego.
 3. Podniesienie poziomu kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze zwróceniem uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.
 4. Poprawa bazy sportowej szkół (boiska, sale gimnastyczne, słownie zewnętrzne).
 5. Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego (budowa siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych), cykliczne imprezy sportowe.
 6. Budowa mostu łączącego wieś Kąty z Myscową.
 7. Zapewnienie uczniom w szkołach opieki medycznej i stomatologicznej (lekarz           i stomatolog w każdej szkole przynajmniej jeden raz w tygodniu).
 8. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.
 9. Bezpłatna sieć WiFi na terenie Powiatu Jasielskiego.
 10. Promowanie środowiska lokalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz poprawa infrastruktury i bazy turystycznej.
 11. Powstanie miejsc spotkań dla seniorów w małych miejscowościach z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej (domy ludowe, szkoły, świetlice środowiskowe) przy pomocy   wolontariatu.
 12. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.