Paweł KoziolLat 35, miejsce zamieszkania: Kołaczyce

Jan KutynaBiografia

Jan Kutyna, urodzony w 1960 roku w Jaśle.

Od urodzenia związany z Gminą Kołaczyce.

Zawodowo związany z branżą górniczą, pełnił funkcję kierownika Oddziału Wydobywczego.

Prowadził aktywną działalność w Związkach Zawodowych "Solidarność", "Kadra" oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa. Czynny uczestnik strajków, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce. Za pracę w branży górniczej oraz działalność   w związkach zawodowych uhonorowany wysokimi odznaczeniami. Członek OSP, aktywny działacz na rzecz społeczności lokalnej, w latach 2006 - 2010 radny Rady Miejskiej              w Kołaczycach oraz członek Rady Sołeckiej w Sowinie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja". Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w Gminie Kołaczyce

Program wyborczy:

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę infrastruktury drogowej, w tym budowa obwodnicy miasta Kołaczyce.
 2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego w szczególności w szkołach zawodowych.
 3. Rozwój przedsiębiorczości w tym pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz promowanie możliwości pozyskiwania dotacji na założenie firmy również ze środków unijnych.
 4. Kontynuację modernizacji oraz wspieranie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 5. Działalność na rzecz wsparcia modernizacji budynków oraz poprawy jakości działalności Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Dziecka w Wolicy.
 6. Podejmowanie dialogu z samorządami gmin w szczególności z terenu Powiatu Jasielskiego oraz jego Mieszkańcami.

Slawomir MadejczykBiografia

Sławomir Madejczyk, urodzony w 1969 roku w Jaśle.

Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - studia podyplomowe.

Zawodowo, od 1991 roku do chwili obecnej związany z pracą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Aktualnie na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.

Od 25 lat członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach, od 2006 r. pełni funkcję prezesa jednostki.

Od 2014 roku radny Rady Gminy Brzyska.

Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek.

Hasło wyborcze: ,,Zdrowo i bezpiecznie w Powiecie Jasielskim”

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działał w szczególności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

 Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Aktywne wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tworzących bazę ratowniczą na terenie Powiatu Jasielskiego.
 2. Poprawę infrastruktury drogowej w Powiecie Jasielskim oraz tworzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla rowerzystów i pieszych.
 3. Tworzenie terenów rekreacyjnych dla uprawiania sportu i wszelkiej aktywności ruchowej.
 4. Poprawę poziomu i jakości opieki medycznej dla Mieszkańców, poprzez podejmowanie działań na rzecz modernizacji i unowocześnienia Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia.

Elżbieta FundakowskaBiografia

Elżbieta Fundakowska, urodzona w 1957 roku, rodowita Kołaczyczanka, mężatka, matka czwórki dorosłych dzieci.

Od 40 lat pracownica Banku Spółdzielczym w Kołaczycach.

Działaczka społeczna, współorganizatorka zabaw, festynów, imprez sportowych, z których dochód przeznaczany był na wsparcie potrzebujących oraz inne cele społeczne.

Ceniona i lubiana w lokalnym środowisku, cieszy się zaufaniem i nienaganną opinią Mieszkańców.

Program wyborczy:

Jako radna w swojej pracy na pierwszym miejscu będę stawiać dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Gminy Kołaczyce oraz Powiatu Jasielskiego. 

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę jakości opieki senioralnej, w tym poprzez modernizację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
 2. Działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc dla pacjentów na Oddziale Geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
 3. Wsparcie inicjatywy budowy przedszkola w Kołaczycach.
 4. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego w szczególności w szkołach zawodowych, w tym dostosowanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 5. Poprawę gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
 6. Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i transportowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Wprowadzenie systemu wsparcia rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości w tym produktów lokalnych.
 8. Konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich ważnych.

Nocek TeresaLat 62, miejsce zamieszkania: Błażkowa